welkom

Uit voorzorg tijdens de coronavirus crisis kan BeschermJassenPoli geen vraagstellers ontvangen. Immers de gezondheid voor ieder staat voorop en bij ons centraal. Thuis blijven is het advies.

Een tip: nu veel gezinnen thuis zijn kunnen familieverhalen op tafel komen en worden verteld. Het vertellen van familieverhalen is erg belangrijk. Ieder van ons wil weten waar kom ik vandaan en ook hoe hebben families zich in moeilijke situaties gehandhaafd. Denk aan de 2e wereldoorlog, de tijd van de Spaanse griep, bij ziekte, verhuizing of migratie. Wat weten we nog, wat waren de drijfveren of wie was er toen sterk en welke uitdrukkingen of gezegden kent de familie nog.

Blijven bepaalde vragen onopgelost, neem dan contact op met Gerda Nienhuis, de contactpersoon van de BeschermJassenPoli: gerdanienhuis50@gmail.com


Wat zou ik zonder anderen kunnen uitrichten?
Toen ik hier neerstreek, lag ik in hun handen,
als ik hier wegga, word ik op hun handen weggedragen.

wijsheid uit West-Afrika


Welkom op deze website.

Hier vindt u informatie over de ‘Beschermjassenpoli’. De poli is bedoeld voor mensen uit alle culturen die een hulpvraag hebben, die als een belemmering of last ervaren wordt. Bijvoorbeeld door grote persoonlijke veranderingen(of verliezen), maar kan ook door een ingrijpende verhuizing binnen Nederland of tussen landen.

Tevens kunt u komen samen met anderen, denk aan iemand van uw familie of iemand van de reguliere hulpverlening die u al goed kent.

De poli is een dag per maand open. In de agenda vindt u de data en locatie.

Ook kunt u ons vinden op LinkedIn en met ons in contact blijven als professional via dit netwerk.


EERSTE LUSTRUM!

Op woensdag 22 januari 2020 was het op de kop af 5 jaar geleden dat Stichting BeschermJassenPoli werd opgericht. We vierden het gepast met een informele lunch en een aanvullend middagprogramma, in een mooi clubgebouw van tennisvereniging Clias in Wildervank.

De lunch staat klaar en de deelnemers/sters zijn in aantocht…

Onder de aanwezigen was een afvaardiging van Reclassering Midden-Noord, bestaande uit drie medewerkers van resp. locatie Groningen, Leeuwarden en Assen. De BJP heeft op deze drie locaties BJP sessies gegeven en de betreffende medewerkers benadrukten nogmaals de meerwaarde daarvan in hun werk.

We bespraken gezamenlijk een aantal stellingen over hoe de BeschermJassenPoli haar zichtbaarheid kan vergroten zodat meer Noordelijke (hulp)organisaties haar werk kunnen leren kennen. De wens van de BJP is dat systemisch werken – oog hebben voor de familieachtergrond van de cliĆ«nt – in de komende jaren steeds bekender gaat worden en organisaties de meerwaarde ervan mogen ervaren.


feestelijke openingDe oprichting van Stichting BeschermJassenPoli Noord Nederland werd feestelijk gevierd!