aanbod

Hoe werkt de Beschermjassenpoli?

De poli werkt als een soort familieberaad. Het familieberaad wordt gevormd door een kring van hulpverleners, deskundigen en mensen met veel levenservaring.
Tijdens het familieberaad wordt samen met u (en uw gezin) op zoek gegaan naar uw ‘beschermjassen’. U ontdekt weer wat veilig en vertrouwd was in uw familie en uw land. Het familieberaad ondersteunt u bij het terugvinden van uw ‘bronnen van kracht’. Wanneer u zich uw krachtbronnen weer herinnert, kunt u ze opnieuw eigen te maken. Zo kunt u veiliger, meer omhuld en beschermd in uw nieuwe situatie in dit nieuwe land staan.

U kunt terecht bij de Beschermjassenpoli wanneer u, als migrant, emotionele problemen ervaart die te maken hebben met uw migratie. Wanneer u het gevoel hebt uw houvast kwijt te zijn en misschien nog meer dan dat. Omdat u veel achter hebt moeten laten. Omdat u misschien veel verloren hebt. Dan kan het moeilijk zijn uw leven weer op te pakken. Misschien verliest u soms de moed. Vooral als u zich verloren voelt in een nieuwe, vreemde omgeving.

U kunt ook bij ons terecht als u Nederlander bent en u het gevoel hebt veel verloren te hebben, het contact met uw wortels kwijt te zijn, of alleen te staan.

Hoe werkt het polibezoek?

U maakt een afspraak voor een woensdagochtend of een woensdagmiddag.
U komt met uw gezin of met één of meer familieleden of, als u wenst, alleen.
Als u een vaste hulpverlener hebt, kunt u hem of haar ook meebrengen.
Wanneer u een tolk hebt die u helpt, is het verstandig om hem of haar ook uit te nodigen voor het polibezoek.
Ter voorbereiding vult u, voor zover mogelijk, het genogram in.
U neemt uw genogram mee naar het polibezoek.
Uw polibezoek begint met koffie, thee en met iets lekkers uit uw eigen cultuur of land van herkomst dat u hebt meegebracht.
Daarna neemt u plaats in de kring en wordt u uitgenodigd om uw vraag te stellen. Er wordt gewerkt met uw genogram en met andere soortgelijke methoden.
Het polibezoek duurt ongeveer anderhalf uur.
Het bezoek is in principe eenmalig. Eventueel kan een tweede bezoek worden gepland. Zo nodig wordt u doorverwezen.