belangstellenden

Bent u verhuisd van uw eigen land naar Nederland?
En ervaart u emotionele problemen die zijn ontstaan door uw verhuizing?
Misschien voelt u de behoefte om uw probleem eens van meerdere kanten te bekijken.
De Beschermjassenpoli ‘kring van hulpverleners’ kijkt graag met u mee.

U kunt zich zelf aanmelden, alleen of met uw familieleden. Hebt u een hulpverlener dan kunt u hem of haar vragen u aan te melden en samen met u de poli te bezoeken.

Er zijn geen kosten verbonden aan het polibezoek. In plaats daavan vragen wij u om een vrijwillige of symbolische bijdrage te geven.

PDF-Download informatie vraagstellers >>