hulpverleners

Werkt u met mensen die zich in een levensfaseovergang bevinden, bijvoorbeeld migranten, en heeft u de behoefte om samen met uw cliƫnt(en) de problematiek in een groter verband te onderzoeken?

Misschien kan de Beschermjassenpoli met u meedenken.
De poli werkt vanuit het begrip ‘beschermjas’of ‘bedding’waarin een mens opgroeit. Vaak is dat de familie waarin men geboren is. Deze familie met z’n waarden, gewoontes en regels biedt bescherming en houvast.
Door migratie raakt men deze ‘beschermjas’ vaak kwijt.

In de poli zoekt een kring van hulpverleners samen met de hulpvrager – en zijn of haar hulpverlener – naar de vroegere bedding. Wanneer de hulpvrager zich deze bedding of beschermjas weer
her-innert, kan er ruimte ontstaan waarin vertrouwde oplossingen die in het verleden werkten, kunnen worden ingezet in de nieuwe situatie.

Om een onafhankelijke status te waarborgen, zijn er geen kosten verbonden aan het polibezoek. Wel wordt de hulpvrager uitgenodigd om een vrijwillige of symbolische bijdrage te geven.

PDF-Download informatie hulpverleners >>